Vücutta Morarmalar

Vücutta morarma, kişinin derisindeki ve mukozalarındaki, kimi zaman da iç organlarında mor veya açık mavi renk alması halidir. Kişin kılcal damarlarındaki oksijene bağlanmamış hemoglobin veya methemoglobin ve sulfhemoglobin gibi bazı hemoglobin türevlerinin çoğalmasına bağlı olarak meydana gelir. Çoğunlukla dudaklarda, parmak uçlarında, dilde ve kulaklarda daha net görüldüğü gibi daha sık karşılaşılır. Vücutta morarma sorunun meydana gelmesi için 100 mil kanda 5 gr’den fazla indirgenmiş hemoglobin olması gerekmektedir.
Kanda var olan ki toplam hemoglobin miktarı ne kadar yüksek olursa, bu değere o kadar çabuk ulaşmaktadır. Kanda bulunan alyuvarların sayılarının arttığı polisitemi durumlarında morarma daha kolay ve daha çabuk meydana çıkmaktadır. Hâlbuki kansızlık durumunda hemoglobin miktarı düşük olduğundan, indirgenmiş hemoglobin miktarı da azdır ve böylece morarma daha geç görülür. Kan hemoglobin miktarında hiç bir değişiklik olmadığı halde deride ve mukozalarda pigment artışı ile gelişen renk değişiklikleri olabilir.